Yr hyn y gallwn ei wneud

 • cyfathrebu, rhannu a chyfnewid gwybodaeth a newyddion
 • trefnu a hyrwyddo digwyddiadau a mentrau sy’n rhad ac am ddim
 • arddangos enghreifftiau o brosiectau a ariennir ac astudiaethau achos
 • cyflwyno gwybodaeth am gyfleoedd cyllido a’u hyrwyddo
 • trefnu ymweliadau astudio, gan annog pobl i gydweithredu a rhannu gwybodaeth
 • cysylltu busnesau, grwpiau cymunedol ac eraill sydd â diddordeb ym maes Datblygu Gwledig
 • rhannu ymarfer da a gwybodaeth ategol y DU
 • rhannu arferion gorau a gwybodaeth ategol yr UE
picture collage

Gallwch gymryd rhan drwy

 • tanysgrifio i’n cylchlythyr a’n tudalennau ar sianeli’r cyfryngau cymdeithasol
 • lanlwytho manylion eich prosiectau a ariennir
 • dod i’n digwyddiadau
 • rhannu arferion da ac adnoddau
 • cydweithio â phobl eraill sy’n cymryd rhan mewn datblygu gwledig, a hynny ar draws Ewrop

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020: canllawiau cyhoeddusrwydd: https://llyw.cymru/rhaglen-datblygu-gwledig-2014-i-2020-canllawiau-cyhoeddusrwydd

LEADER: canllawiau - https://llyw.cymru/leader-canllawiau

Yr Alban 

Mae'r wefan Rhwydwaith Gwledig yr Alban yn eich siop un-stop-newyddion, digwyddiadau, cymunedau, sefydliadau a busnesau ledled yr Alban wledig a thu hwnt.

Lloegr 

Rydym yn cefnogi rhaglen datblygu gwledig ar gyfer Lloegr (RDPE), sy'n gweithio i wneud Lloegr yn y sectorau amaethyddiaeth a choedwigaeth yn fwy cystadleuol, i wella ansawdd bywyd mewn ardaloedd gwledig ac i arallgyfeirio economïau gwledig.

Gogledd Iwerddon

Sefydlu fel rhan o'r rhaglen datblygu gwledig Gogledd Iwerddon, bwriedir y rhwydwaith gwledig ar gyfer Gogledd Iwerddon i helpu a chefnogi gweithredu a darparu'r rhaglen ar draws pob echel.

Iwerddon

Rhwydwaith Gwledig Cenedlaethol Iwerddon yn rhwydwaith aelodaeth ar gyfer ffermwyr, ymgynghorwyr amaethyddol, cymunedau gwledig ac eraill oedd â diddordeb mewn datblygu gwledig. Mae'n darparu gwybodaeth gyfoes, astudiaethau achos, seminarau a chynadleddau i uchafu canlyniadau buddiol o Iwerddon datblygu gwledig rhaglen 2014-2020 ar gyfer rhanddeiliaid gwledig.

Comisiwn Ewropeaidd

Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd ei bencadlys ym Mrwsel, Gwlad Belg, a rhai gwasanaethau hefyd yn Lwcsembwrg. Mae gan y Comisiwn gynrychiolaethau yn holl aelod wladwriaethau'r UE a dirprwyaethau 139 ledled y byd.

Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer datblygu gwledig

Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer datblygu gwledig (ENRD) yw canolbwynt sy'n cysylltu rhanddeiliaid datblygu gwledig ledled yr Undeb Ewropeaidd (UE).

 

Gweler y linc am hysbysiad preifatrwydd y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020. https://llyw.cymru/rhaglen-datblygu-gwledig-2014-i-2020-hysbysiad-preifatrwydd