Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan

Croeso i Fro Morgannwg

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Bro Morgannwg yw Grŵp Gweithredu Lleol Bro Morgannwg a’r corff arwain yw Cyngor Bro Morgannwg.

Cyswllt: Clair Bonter; Victoria Trundle.

Ffon:  01446 704750 neu e-bost: clbonter@valeofglamorgan.gov.uk  VRTrundle@valeofglamorgan.gov.uk

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig ym Mro Morgannwg ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Cyngor Bro Morgannwg.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.