Arolwg Adeiladu ar gyfer Adeilad John Summers

Arolwy adeilad ar gyfer adeilad John Summers. Mae CBC Sylfaen Enbarr yn dymuno ymgymryd a'r adeilad os yw'n ddichonadwy i'w adfer a'i ddefnyddio fel canolfan hyfforddi. 

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£20,412
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1