Astudiaeth dichonoldeb I addasu tu mewn I Gapel Bethesda Yr Wyddgrug

Cynnal astudiaeth gwerthuso opsiynau a dichonoldeb i edrych ar botensial yr arwynebedd yn y capel. 

Bydd yr astudiaeth hon yn darparu achos busnes a fydd yn darparu cyfleuster i gynyddu ymgysylltiad a chyfranogiad cymunedol a busnes.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£3,536
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir y Fflint
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1