CYNLLUN LLOGI CYFRIFIADURON LLECHEN Y FRO

Cynllun yn cynnig y cyfle i fenthyg cyfrifiaduron llechen o lyfrgelloedd gwledig ar draws Bro Morgannwg.

Rhoddwyd grant i Gymdeithas Tai Newydd i dreialu benthyca cyfrifiaduron llechen gan lyfrgelloedd cymunedol ledled y Fro wledig. Y llyfrgelloedd yn y Fro wledig sy’n cymryd rhan yw’r Bont-faen, y Rhws, Llanilltud Fawr, Gwenfô a Dinas Powys. Y llyfrgelloedd trefol sy’n cymryd rhan, a ariannwyd ar wahân, yw’r Barri a Phenarth. Disgwylir i’r cynllun gael ei lansio ar ddechrau 2019.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£5,828
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Bro Morgannwg
Cwblhau:
Thema:
5
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Nicola Sumner-Smith
Rhif Ffôn:
01446704707
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1