Datblygu'r sector bwyd a dadansoddi data

Nod y prosiect hwn yw deall y dirwedd tyfu bwyd / bwyd yn well a datblygu partneriaeth â sefydliadau ac unigolion perthnasol wrth ddarparu cefnogaeth i'r sector bwyd.

Cyflawnir hyn trwy ddatblygu ein dealltwriaeth o ddefnydd tir a chadwyni cyflenwi byr, gan edrych ar fylchau a phatrymau tyfu a diogelwch bwyd fel y gallwn gefnogi'r sector bwyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Er mwyn hwyluso hyn, hoffem wybod mwy trwy gasglu a dadansoddi data a datblygu synergedd â datblygu ffynonellau data agored a datblygiadau strategol eraill, tyfu patrymau, rheoli pridd, prynu a gwerthu cynhyrchion a nodi bylchau ar gyfer masnach leol a chenedlaethol ond hefyd masnachu yn rhyngwladol.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£77,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Dyffryn Wysg
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Deserie Mansfield
Rhif Ffôn:
07816066046
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1