Fforwm Bwyd a Diod Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae hwn yn brosiect cydweithredu a fydd yn dwyn ynghyd gynhyrchwyr bwyd o ardaloedd gwledig Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn grŵp Fforwm Bwyd a Diod Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn ogystal â rhwydweithio, rhannu arfer gorau, trafod heriau i'r sector a gweithio syniadau prosiect, bydd y grŵp hefyd yn cynnal hyfforddiant, digwyddiadau mentora, teithiau ymgyfarwyddo a gweithdai i gynhyrchwyr.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£21,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Prosiectau Cydweithredu Cymru
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
donna hughes
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1