Melin Daron

Mae'r ymchwil hon yn adeiladu ar waith blaenorol a wnaed i gadarnhau hyfywedd adfer y Felin Ddŵr yn Aberdaron (sydd yn adeilad restredig Gradd 2).

Mae’r cais yn rhan o raglen ehangach o raglan waith, sy'n cynnwys dyluniau pensaernïol, adroddiadau peirianyddol manwl ar hyfywedd cadw elfennau o'r peiriannau presennol, a chyngor ar ganiatâd adeilad rhestredig.

Bydd datblygu model busnes yn ein galluogi i bennu cwmpas y marchnadoedd unigol, asesiad mwy cywir o ffrydiau incwm tebygol, a sut mae'r prosiect yn ychwanegu gwerth ac yn ategu datblygiadau a phrosiectau eraill ar y Llyn.

Bydd y gwaith nid yn unig yn cefnogi adferiad Melin Daron, ond hefyd yn gallu dysgu cymunedau eraill sy'n gobeithio adfer hen adeiladau.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£35,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhian Hughes
Rhif Ffôn:
01766514057
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1