Trawnewid Trefi

Bwriad ‘Trawsnewidd Trefi’ yw i gynorthwyo busnesau lleol yng Ngwynedd i adferiad economaidd yn dilyn heriau Covid-19.

Bydd y gwaith ymchwil yn archwilio anghenion busnesau Pwllheli fel enghraifft gan edrych ar y ffyrdd gorau o gyflwyno buddion sydd wedi’u canfod gan y busnesau a thrigolion y dref.

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£4,563
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Gwynedd
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Rhian Hughes
Rhif Ffôn:
01766514057
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1