Ymgynghoriad Estyniad Gwasanaeth SDCP

Cynnal ymgynghoriad yn Nyffryn Dyfrdwy ehangach (Llangollen) i sefydlu maint ac angen darparu gwasanaethau a gweithgareddau SDCP a fydd yn lleihau arwahanrwydd a thlodi gwledig y tu hwnt i'r maes budd cyfredol (o amgylch Corwen).

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£7,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Sir Ddinbych
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
helen williams
Rhif Ffôn:
01490 340500
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1