Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil

Croeso i Ferthyr Tudful

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Merthyr Tudful yw Rural Action Cwm Taf a’r corff arwain yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Y cyswllt yw Ryan Barry.

Ffôn 01685 727089 neu e-bost ruralaction@merthyr.gov.uk.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig ym Merthyr Tudful ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.