Pob Prosiect

Blwyddyn

Cymorth Digidol Cwm Taf

Swm cyllido:
£57,173
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

#cysylltiadaudiwylliannol

Swm cyllido:
£41,216
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Cysylltiadau gwyrdd

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cymoedd TIPical Valleys

Swm cyllido:
£146,762
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2
Tipical Valleys

Dalgylch Taf Bargoed

Swm cyllido:
£60,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Gwarcheidwaid Cefn Gwlad

Swm cyllido:
£35,701
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cysylltu Pobl a Natur

Swm cyllido:
£59,931
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2