Pob Prosiect

Blwyddyn

Prosiect Peilot Marchnad Cwm

Swm cyllido:
£6,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Agweddau Cadarnhaol at Lesiant

Swm cyllido:
£1,950
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Tyfu ar gyfer y Dyfodol

Swm cyllido:
£7,981
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Coginio’n Araf Dysgu’n Gyflym

Swm cyllido:
£15,504
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Peilot Tyfu Bwyd Cymunedol

Swm cyllido:
£20,600
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Hwb Y Gors

Swm cyllido:
£22,080
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2

Clwb Ieuenctid Iaith Gymraeg

Swm cyllido:
£10,206
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
3
Mesur:
19.2

Dychwelyd i Chwarae

Swm cyllido:
£8,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Return to Play

Gofalu ar adeg y Nadolig

Swm cyllido:
£3,300
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2
Caring at Christmas

Parc Gwledig Margam

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:

Bws y Cwm

Swm cyllido:
£128,000
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:

Prosiect Solar a Batris

Swm cyllido:
£32,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

Egni Rural NPT

Swm cyllido:
£16,000
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2
Egni Rural NPT

Ynni Lleol CNPT

Swm cyllido:
£66,870
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
4
Mesur:
19.2

From Black to Green

Swm cyllido:
£4,800
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Castell-nedd Port Talbot
Cwblhau:
Thema:
1
Mesur:
19.2