Sir Ddinbych

View of Denbighshire

Croeso i Sir Ddinbych

Y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer ardal Sir Ddinbych yw Rural Denbighshire a’r corff arwain yw Cadwyn Clwyd Cyfyngedig.

Y cyswllt yw Adam Bishop / Lowri Owain.

Ffôn 01490 340500 neu e-bost admin@cadwynclwyd.co.uk.

I gael gwybodaeth am brosiectau'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn Sir Ddinbych ac am y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ewch i wefan Cadwyn Clwyd.

Mae pob Grŵp Gweithredu Lleol yn dylunio ac yn gweithredu Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal, gan ddatblygu dull gweithredu mewn partneriaeth er mwyn sicrhau datblygiad cymdeithasol ac economaidd.