Mae Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru yn hwyluso a chefnogi’r gwaith o rannu arbenigedd ym maes datblygu gwledig. Mae’r Uned Gefnogi yn cefnogi gweithgareddau a gyllidir o dan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20.
 

Mae’r nawfed rownd o creu coetir Glastir a'r wythfed rownd o waith adfer coetir Glastir yn agor heddiw, 16 Mawrth, gyda chynnydd pedair gwaith yn y gyllideb ar gyfer creu coetir Glastir o £8 miliwn a dyblu'r gyllideb i GWR o £2m.

Mae ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddyfodol buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru y tu allan i'r UE wedi cael ei ymestyn am bythefnos arall, hyd 5 Mehefin 2020.

COVID-19 (coronafeirws) gwybodaeth gymunedol/cymorth busnes.

Y canllawiau diweddaraf; newyddion; diweddariadau a chyngor ar COVID-19 (coronafeirws) mewn un lle.

Mae Acas wedi cyhoeddi cyngor i gyflogwyr ar ddelio â’r achosion newydd o goronafeirws, yn cynnwys sut mae delio â gweithwyr sydd â’r feirws a’r rheini nad ydynt eisiau dod i’r gwaith oherwydd eu bod yn poeni am ei ddal.

Rhaglen i archwilio cynigion o'r ymgynghoriad ar ffermio cynaliadwy a'r tir.

Gan weithio gyda Menter a busnes, rydym wedi lansio rhaglen ar y cyd. Y llynedd, gwnaethom ymrwymiad i weithio gyda ffermwyr a rheolwyr tir eraill. Byddwn yn gweithio gyda chi i archwilio rhai o'r agweddau mwy ymarferol o'r ymgynghoriad y llynedd.

I ddathlu diwrnod llaeth y byd, dyma rhagflas o'r ffordd y mae rhaglen datblygu gwledig Cymru, drwy ein grant cynhyrchu cynaliadwy, yn cefnogi diwydiant llaeth Cymru.

Rhwydwaith Gweldig Cymru

Newyddion, Digwyddiadau ac Astudiaethau Achos

 

logo
A statement to our stakeholders on the COVID-19 pandemic

Fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r coronafeirws, bydd blaenoriaethau Rhwydwaith Gwledig Cymru yn newid ychydig i adlewyrchu’ch anghenion newydd chi, ein rhanddeiliaid, dros y cyfnod digynsail hwn. 

logo
RPW update 04/04/2020

Diweddariad diweddaraf ar wasanaethau RPW yr effeithir arnynt gan y coronafeirws. 

Cyngor cyffredinol (diweddarwyd 4ydd Ebrill)

FarmWell
FarmWell

DERBYN CYMORTH

Rydyn ni’n gwybod eich bod weithiau’n gwerthfawrogi’r cyfle i siarad â rhywun, yn hytrach na dim ond darllen gwybodaeth ar wefan.

 

Paratoi Cymru
Paratoi Cymru

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020

Bydd y DU yn cychwyn ar gyfnod pontio tan fis Rhagfyr 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar pa fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol.