Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Serviced Offices, Meeting Rooms, Coworking, Projector and AV Hire
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Paul Levy
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Livetech, 16
Trinity Square
Llandudno
LL30 2RB
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01492 862820
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Paul Levy
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Livetech, 2
Trinity Square
Llandudno
LL30 2PY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01492 233606
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Cyfathrebu
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
Datblygu gwefannau