Welsh Government
Siarad Cymraeg

A & E Davies

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Adeiladwyr

Rhif Cofrestru Cwmni
A & E Davies
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Ammanford / Swansea/south west wales

Enw cyswllt: 
Alun Davies
Swydd y person cyswllt: 
partner
Cyfeiriad: 
22
Ammanford Road
Tycroes
Ammanford
SA18 3QJ
Ffôn: 
07895011057
E-bost y person cyswllt: 
alundavies [at] mail.com
E-bost y busnes: 
alundavies [at] mail.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
Construction
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Cwblhau a gorffennu
Prosiectau adeiladu
Codi adeiladu preswyl a dibreswyl
Gwaith gosod adeiladu eraill