Welsh Government

Football 24-7

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

We are a small football news website, looking to expand into the worldwide market place for sports news.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Llandudno

Enw cyswllt: 
Zoe Ball
Swydd y person cyswllt: 
Marketing Manager
Cyfeiriad: 
44
Winllan Avenue
Llandudno
LL30 2YJ
E-bost y person cyswllt: 
info [at] football24-7.org
E-bost y busnes: 
info [at] football24-7.org
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Online Sports News
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Cyfathrebu
darparu gwasanaeth
Meddalwedd a chymwysiadau
Meddalwedd
Cymwysiadau digidol creadigol