Bydd ein cyfeiriadur busnes yn eich galluogi i chwilio gan ddefnyddio cyfuniad o allweddeiriau, sector, is-sector, adran, rhanbarth neu god post. Neu, gallwch ddefnyddio tudalen y map a hidlo'r canlyniadau yn ôl sector, is-sector ac adran.

@Mercury Business Services

Cefnogi Twf Busnes a Chynllunio Cynhyrchiant Cymru -Paratoi Ariannu -Goruchwyliaeth Bwrdd a Rheoli Risg -Strategaethau Datrys Argyfwng ac Adfer

Sector(s): Finance and Professional Services

AB Accountancy

Gydag AB Accountancy, ni fu erioed yn haws rhoi eich gwasanaethau cyfrifo yn Wrecsam ar gontract allanol. Siaradwch â'n hymgynghorwyr heddiw am gyngor ac arbenigedd.

Sector(s): Finance and Professional Services
Welsh speaking

Abermule Inn

Welcome to the Abermule Inn! We are a family-run village pub and restaurant located along the curving River Severn, in the beautiful village of Abermule, between Newtown and Welshpool. Now a freehouse, we (Jake and Amye) have managed the Abermule Inn since 2021, aspiring to provide the community and...

Sector(s): Retail

Albert Rees the Butcher

Suppliers of the finest meats, cheeses and deli produce.

Sector(s): Food and Drink
Welsh speaking

Alexanders of Welshpool

Alexanders of Welshpool is a popular family business based in Welshpool, Powys and has been established for over 50 years. Alexanders' is one of the best-stocked Cooking, Hardware, Camping, DIY & Gardening shops in Mid Wales.

Sector(s): Retail

Antur Cymru Enterprise - Antur Teifi

Antur Cymru Enterprise - delivers business support services on behalf of Welsh Government including Business Wales, Big Ideas Wales and for local authorities and B2B clients. Antur Cymru also trades under the name of Telemat - a provider of IT solutions and support selling hardware and offering...

Sector(s): Information Communication Technology
Welsh speaking

AP Landscapes

AP Landscapes has over 20 years experience in providing professional landscaping, grounds maintenance and tree surgery services in Mid Wales, Shropshire and the West Midlands. We work on both domestic and commercial properties, priding ourselves on providing professional outdoor services at a...

Sector(s): Property Management Services

Arts Factory Design

Stiwdio Dylunio Graffeg Menter Gymdeithasol yn cynhyrchu cyfathrebiadau marchnata print, digidol ac ar-lein.

Sector(s): Creative Services

Assist U

Whether you’re looking for roadside assistance or breakdown recovery, the Assist-U team is here to help.

Sector(s): Transport

AUDIOADS

Gwasanaethau creadigol a chynhyrchu masnachol radio ar gyfer hysbysebwyr, asiantaethau creadigol, a gorsafoedd radio.

Sector(s): Creative Services
Welsh speaking

Chwilio'r cyfeiriadur busnes

I chwilio, dewiswch un neu ragor o hidlwyr

Chwilio manwl
Rhif cofrestru cwmni
Rhif cofrestru cwmni
Math o fusnes
Math o fusnes

Cyflwynir y wybodaeth hon yn ddidwyll, ond cyfrifoldeb y comisiynydd / tîm caffael yw sicrhau bod diwydrwydd dyladwy yn cael ei wneud ar unrhyw weithdrefn contractio busnes a gefnogir ac unrhyw drefniadau cytundebol sy'n dilyn.


Canlyniadau presennol: 104