Professional job roles cartoon

Cyfeiriadur Busnes

Rydym yn gwahodd busnesau i hysbysebu yng Nghyfeiriadur Busnesau Cymru i hyrwyddo eu nwyddau, eu gwasanaethau a'u manylion i fusnesau eraill ac i gwsmeriaid.

Defnyddiwch ein cyfeiriadur i chwilio'n gyflym am fusnes yng Nghymru yn ôl ei enw neu gwnewch chwiliad uwch drwy ddefnyddio cyfuniad o feini prawf.

Dim ond yn ddiweddar y lansiwyd y Cyfeiriadur, a chyfran fach iawn o fusnesau yng Nghymru sydd ynddo; bydd ei faint a'r defnydd ohono'n tyfu wrth inni annog rhagor o fusnesau i ymuno. Nid yw Llywodraeth Cymru yn cefnogi nac yn cadarnhau bod cynnwys y wefan hon yn gywir nac yn ddibynadwy. Darllenwch y Telerau a'r Amodau yn llawn yma.
 

Chwiliwch y cyfeiriadur busnes

Cofrestrwch ac ychwanegwch eich busnes

Er mwyn creu eich cofnod cyfeiriadur busnes eich hun, mae’n rhaid creu cyfrif ‘SOC’

Mewngofnodwch i ddiweddaru manylion eich busnes

Gwnewch yn siŵr fod y manylion yn gyfoes er mwyn gwneud y mwyaf o fod yn rhan o'r cyfeiriadur