BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch: Canllawiau ar weithio mewn tymheredd poeth

Gyda'r tymheredd yn codi i'r entrychion mewn rhannau o Gymru'r wythnos hon, gwnewch yn siŵr bod y cyngor a'r arweiniad cywir gennych i weithio'n ddiogel.

Mae'n bwysig cofio'r risgiau o orboethi wrth weithio mewn amodau poeth.

Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ddigon o arweiniad ar dymheredd yn y gweithle, gan gynnwys:

Dysgwch fwy drwy fynd i wefan tymheredd yn y gweithle yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i:


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.