BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Bwletin y Cyflogwr: Chwefror 2024

person looking at a laptop

Mae CThEF yn cyhoeddi Bwletin y Cyflogwr 6 gwaith y flwyddyn. Mae’r Bwletin yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr ac asiantau ynghylch materion a allai effeithio arnynt.

Mae rhifyn mis Chwefror o Fwletin y Cyflogwr yn cynnwys erthyglau ar y canlynol:

  • 2024 Newid i gyfraddau Cyfraniadau Yswiriant Gwladol
  • Hysbysu ar ddiwedd y flwyddyn
  • Diwygiad y cyfnod sail
  • Symleiddio adrodd ar Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol ar fuddiannau
  • Help i Gartrefi
  • Newidiadau sydd ar y gweill o ran Absenoldeb Tadolaeth a Thâl Tadolaeth

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol: Rhifyn mis Chwefror 2024 o Fwletin y Cyflogwr - GOV.UK


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.