BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Cyfleoedd cyllido newydd gan Innovate UK

Tech Engineer Pitching Revolutionary Innovative Product. Whiteboard Shows Graphs, Infographics, AI, Big Data, Mind mapping

Mae gan Innovate UK nifer eang o gyfleoedd cyllid sydd ar agor i fusnesau Cymru i arloesi a fuddsoddi mewn Ymchwil Datblygu ac Arloesi.

Gall y tîm Arloesi Llywodraeth Cymru eich helpu i gyrchi’r cyllid yma ac i helpu’ch busnes yn bellach: CRISP23 - Cyfarfod Cymorth Ar-Lein.

Meddylfryd: realiti estynedig ar gyfer iechyd meddwl digidol llinyn 1

Gall busnesau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig wneud cais am gyfran o hyd at £4.5 miliwn i gefnogi astudiaethau dichonoldeb ymchwil a datblygu sy’n darparu datrysiadau therapiwtig digidol ymdrwythol ar gyfer iechyd meddwl. Dysgwch fwy a chyflwynwch gais

Catalydd Creadigol: deallusrwydd artiffisial yn y diwydiant cerddoriaeth

Gall busnesau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig wneud cais am gyfran o hyd at £1 filiwn ar gyfer prosiectau sy’n datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd arloesol ar gyfer diwydiant cerddoriaeth y Deyrnas Unedig. Dysgwch fwy a chyflwynwch gais

Deallusrwydd Artiffisial: Her Arloesedd Tegwch

Gall sefydliadau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig wneud cais am gyfran o hyd at £400,000 ar gyfer prosiectau a fydd yn arwain at ddatrysiadau newydd i fynd i’r afael â thuedd a gwahaniaethu mewn systemau deallusrwydd artiffisial. Dysgwch fwy a chyflwynwch gais

Pwynt lansio: diwydiant net sero, De-orllewin Cymru rownd 1

Gall sefydliadau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig wneud cais am gyfran o hyd at £2 filiwn ar gyfer prosiectau sy’n datblygu gweithgareddau yn y clwstwr diwydiannol sero net yn Ne-orllewin Cymru. Dysgwch fwy a chyflwynwch gais

Pwynt lansio: technolegau digidol, Gogledd-ddwyrain Lloegr rownd 1

Gall sefydliadau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig wneud cais am gyfran o hyd at £2 filiwn ar gyfer prosiectau a arweinir gan fusnes sy’n datblygu gweithgareddau yn y clwstwr technolegau digidol yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr. Dysgwch fwy a chyflwynwch gais

Pwynt lansio: technoleg iechyd, Gorllewin Swydd Efrog rownd 1

Gall busnesau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig wneud cais am gyfran o hyd at £2 filiwn ar gyfer prosiectau sy’n datblygu gweithgareddau yn y clwstwr arloesedd technoleg iechyd yng Ngorllewin Swydd Efrog. Dysgwch fwy a chyflwynwch gais

Pwynt lansio: gwyddorau bywyd ac iechyd, Gogledd Iwerddon rownd 1

Gall sefydliadau sydd wedi’u cofrestru yn y Deyrnas Unedig wneud cais am gyfran o hyd at £2 filiwn ar gyfer prosiectau a arweinir gan fusnes sy’n datblygu gweithgareddau yn y clwstwr arloesedd gwyddorau bywyd ac iechyd yng Ngogledd Iwerddon. Dysgwch fwy a chyflwynwch gais


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.