BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Diwrnod Menter Gymdeithasol, dydd Iau 16 Tachwedd 2023

Social Enterprise Day, Thursday 16 November 2023

Yn galw ar bob Menter Gymdeithasol! Dyma'r diwrnod lle gallwch helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o fenter gymdeithasol a sut mae eich busnes yn gwneud gwahaniaeth yma yng Nghymru.

Rydyn ni eisiau dathlu'r gwaith gwych y mae ein mentrau cymdeithasol yn ei wneud o fewn eu cymunedau ledled Cymru yn ystod Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.

Er eich sylw mi fydd y digwyddiad isod yn cymryd lle ddydd Mercher 15 Tachwedd, 12pm tan 1pm. Mi fydd yn gyfle i gysylltu â mentrau cymdeithasol a dathlu o flaen llaw Diwrnod Menter Gymdeithasol
Social Business Wales Network - Global Entrepreneurship Week Tickets, Wed 15 Nov 2023 at 12:00 | Eventbrite

Mae adroddiad mapio diweddar sy'n cynnwys y prif ganfyddiadau o'r sector menter gymdeithasol wedi canfod bod 2828 menter gymdeithasol bellach yng Nghymru sy'n cyflogi oddeutu 65,000 o bobl gyda gwerth o £4.8 biliwn.

Mae mentrau cymdeithasol bellach yn cynrychioli 2.6% o gyfanswm y stoc busnes yng Nghymru. Dewiswch y ddolen ganlynol i weld yr adroddiad llawn Mapio’r Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru | Cyfrifiad 2022 - Cwmpas

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu menter gymdeithasol neu hoffech wybod mwy, cysylltwch â Cwmpas i drafod eich ymholiad Cwmpas Home Cymraeg - Cwmpas neu ewch i dudalen Busnes Cymdeithasol Cymru ar wefan Busnes Cymru sy'n cynnig llawer o wybodaeth werthfawr am sefydlu a rhedeg menter gymdeithasol Busnes Cymdeithasol Cymru (gov.wales)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.