BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Dydd Sadwrn y Busnesau Bach 2023

Red haired woman in cotton shirt stand in her dressmaking atelier studio

Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach (SBS) eleni, diwrnod lle caiff siopwyr eu hannog i wario gyda chwmnïau lleol, ar 2 Rhagfyr 2023.

Anogir pob mathau o fusnesau bach i gymryd rhan, felly p’un ai ydych chi’n fusnes teuluol, yn siop leol, yn fusnes ar-lein, yn gyfanwerthwr, yn wasanaeth busnes neu’n gwmni gweithgynhyrchu bach, cofiwch fod Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn eich cefnogi!

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Dydd Sadwrn y Busnesau Bach

Helo Blod yw’r lle i gael cyngor ar sut mae defnyddio mwy o Gymraeg yn eich busnes neu elusen. I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Croeso i Helo Blod | (gov.wales) 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.