BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Ffyniant Bro

Llanberis In Autumn and Llyn Padarn

Mae Llywodraeth y DU yn buddsoddi dros £1.2 biliwn mewn cynlluniau Ffyniant Bro ar gyfer pobl a busnesau ledled Cymru. 

Dysgwch sut mae rhai o raglenni buddsoddi Llywodraeth y DU, yn cynnwys y Gronfa Ffyniant Bro a’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol, wedi bod yn cefnogi prosiectau ledled Cymru.

Prosiectau Ffyniant Bro yng Nghymru:


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.