BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

The Great British Businesswoman Awards 2023

Mae 'The Great British Businesswoman Awards' yn dwyn ynghyd gymuned gyfan y 'Great British Businesswoman Series' i ddathlu’r menywod sy'n newid wyneb busnes ledled y Deyrnas Unedig.

Mae'r gwobrau'n arddangos y modelau rôl, eiriolwyr a mentoriaid busnes, yn ogystal â'r menywod ysbrydoledig sy'n arwain busnesau a'r rheiny sy'n esgyn i uchelfannau newydd!

Mae 'The Great British Businesswoman Awards' yn fwy na seremoni wobrwyo yn unig.

Mae’n rhaglen ymgysylltu trwy gydol y flwyddyn, sy’n cyflwyno pwyntiau cyffwrdd drwy gydol y flwyddyn i gefnogi a hyrwyddo. Mae'n rhad ac am ddim i wneud cais ar gyfer y gwobrau, a gallwch roi cynnig ar gymaint o gategorïau ag yr hoffech chi!

Y dyddiad cau i wneud cais yw 27 Awst 2023.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Great British Businesswoman Awards 2023 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.