BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gwobrau Cyllid Cymru 2023

Gan ddathlu gweithwyr cyllid proffesiynol Cymru, cynhelir y Gwobrau ar 12 Mai 2023 yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. 

Dyma'r categorïau: 

 • Prif Swyddog Ariannol/Cyfarwyddwr Cyllid y Flwyddyn 
 • Cyfarwyddwr Cyllid Ifanc y Flwyddyn
 • Rheolwr Ariannol/Rheolwr Cyllid y Flwyddyn
 • Cyfrifydd y Flwyddyn
 • Technegydd Cyfrifon y Flwyddyn
 • Seren y Dyfodol y Flwyddyn 
 • Tîm Cyllid Bach (hyd at 10 aelod o staff o fewn tîm) y Flwyddyn
 • Tîm Cyllid Canolig/Mawr (mwy nag 11 aelod o staff yn y tîm)
 • Practis Cyfrifeg Annibynnol y Flwyddyn
 • Swyddog Cyflogres y Flwyddyn
 • Prosiect Cyllid y Flwyddyn
 • Tîm Sector Cyhoeddus y Flwyddyn
 • Gwobr Rhagoriaeth CSR

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 10 Chwefror 2023.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i Gwobrau 2023 | Gwobrau Cyllid Cymru