BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Mae'n bryd cofrestru ar gyfer Hunanasesiad!

Close up of businessman or accountant hand holding pencil working on calculator to calculate financial data report, accountancy document and laptop computer at office,

Mae cofrestru ar gyfer Hunanasesiad yn ofyniad hanfodol i bobl ag incwm heb ei drethu.

Mae Cyllid a Thollau EF (CThEF) yn atgoffa unrhyw un sy'n newydd i Hunanasesiad ar gyfer blwyddyn dreth 2022 i 2023 fod ganddynt tan 5 Hydref i ddweud wrth CThEF a chofrestru.

Gallai cwsmeriaid Hunanasesiad newydd fod yn rhywun sydd wedi ennill arian mewn ffordd amgen yn ychwanegol at eu swydd TWE neu wedi gwaredu asedau crypto; efallai eu bod newydd ddod yn hunangyflogedig neu'n landlord newydd sy'n rhentu eiddo. Beth bynnag fo'r amgylchiadau, os oes gan gwsmer unrhyw incwm nad yw eisoes wedi talu treth y DU arno, mae angen iddo gofrestru ar gyfer Hunanasesiad.

Gall cwsmeriaid ddefnyddio offeryn gwirio CThEF ar-lein ar GOV.UK i asesu'n gyflym a fydd angen iddynt lenwi ffurflen dreth. A gallant ddefnyddio'r canllaw cam wrth gam i wirio beth sydd angen iddynt ei wneud i gyflwyno eu ffurflen dreth Hunanasesiad gyntaf.

Y dyddiad cau i gwsmeriaid gyflwyno eu ffurflen dreth ar-lein a thalu unrhyw dreth sy'n ddyledus ar gyfer blwyddyn dreth 2022 i 2023 yw 31 Ionawr 2024.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol It’s time to register for Self Assessment, says HMRC - GOV.UK (www.gov.uk)