BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Papur Gwyn ar roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru

Adult and child hands holding paper house

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio eich barn ar ein cynigion ar gyfer newidiadau i bolisi a'r gyfraith, i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru.

Ymgynghori ar:

  • ddiwygio’r ddeddfwriaeth graidd bresennol sy’n ymwneud â digartrefedd 
  • rôl gwasanaeth cyhoeddus Cymru o ran atal digartrefedd
  • cynigion wedi'u targedu i atal digartrefedd i'r rhai yr effeithir arnynt yn anghymesur
  • mynediad i dai
  • sut i weithredu

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 16 Ionawr 2024: Papur Gwyn ar roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru | LLYW.CYMRU


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.