BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2021

Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn gasgliad o ddegau o filoedd o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chystadlaethau bob mis Tachwedd sy’n ysbrydoli miliynau i archwilio eu potensial fel entrepreneur a meithrin cysylltiadau â buddsoddwyr, ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisi ac eraill sy’n hyrwyddo cychwyn busnes.

Eleni cynhelir y digwyddiad rhwng 8 Tachwedd a 14 Tachwedd 2021.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GEW.

 

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.