Mae gan Swyddfa’r Comisiynydd Busnesau Bach gylch gwaith sy’n cwmpasu taliadau hwyr a newid diwylliant taliadau hwyr yn y DU.

Mae busnesau bach yn cwyno am daliadau hwyr ac yn dweud mai dyma un o’u prif bryderon, gan eu disgrifio fel y rheswm eu bod mewn dyled.

Hoffai’r Swyddfa glywed gan fusnesau bach i gael darlun clir, os oes modd, o sut mae twf cwmnïau bach a’u cynhyrchiant yn cael eu rhwystro gan arferion talu gwael.

Bydd yr arolwg yn cau ar 15 Rhagfyr 2021.
I gwblhau’r arolwg hwn, ewch i SBC late payments survey - Department for Business, Energy and Industrial Strategy - Citizen Space

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen