Bwletin Cyflogwyr CThEM Mehefin 2022

Mae rhifyn mis Mehefin o'r Bwletin Cyflogwyr yn rhoi holl ddiweddariadau a chanllawiau diweddaraf CThEM i gefnogi cyflogwyr, gweithwyr proffesiynol cyflogres ac asiantau.

Yn y rhifyn hwn, mae diweddariadau pwysig ar:

  • gynnydd mewn trothwyon Yswiriant Gwladol
  • Offer TWE Sylfaenol – datganiad ychwanegol yn ystod y flwyddyn 
  • Terfynau amser ffeilio a thalu P11D a P11D(b) 
  • Hawddfreintiau COVID-19 sy'n dod i ben
  • Cyflwyniad Taliad Llawn ar gyfer dechreuwyr newydd: pwysigrwydd defnyddio'r cyfeiriadau gweithwyr cywir

Mae'r Bwletin Cyflogwyr nesaf ym mis Awst 2022.

Mae’r bwletin cyflogwyr ar gael ar-lein yn unig.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Bwletin y Cyflogwr: Mehefin 2022 - GOV.UK (www.gov.uk)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen