Bydd awyru da yn helpu i leihau’r perygl o drosglwyddo COVID-19 yn y gweithle

Bydd canllawiau diweddaraf yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn eich helpu i sylwi ar awyru gwael yn y gweithle a chymryd camau ymarferol i wella hynny. Gall hyn helpu i leihau'r risg o ledaenu COVID-19 yn eich gweithle.

Mae'r canllawiau diweddaraf yn cynnwys fideo newydd sy'n rhoi cyngor allweddol, gyda gwybodaeth am y canlynol:

  • adnabod ardaloedd sydd wedi'u hawyru'n wael a defnyddio monitorau CO2
  • gwella awyru naturiol
  • sut i wella awyru mecanyddol
  • unedau glanhau aer a hidlo aer
  • awyru mewn cerbydau gwaith

Hefyd, ceir rhai enghreifftiau o sut mae busnesau wedi gwella awyru er mwyn lleihau'r perygl o drosglwyddo COVID-19 yn y gweithle.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen