Mae'r Cynllun Masnachu Gwledydd Sy'n Datblygu (DCTS) yn sicrhau y gall busnesau o Brydain gael mynediad at gannoedd o gynhyrchion o bob cwr o'r byd am brisiau is.

Mae'r DCTS yn cynnwys 65 o wledydd ar draws Affrica, Asia, rhanbarth Oceania a gwledydd gogledd a de America, gan gynnwys rhai o wledydd tlotaf y byd.

Mae'r cynllun hefyd yn symleiddio rheolau masnach cymhleth fel rheolau tarddiad – y rheolau sy'n mynnu pa gyfran o gynnyrch mae’n rhaid iddi gael ei wneud yn ei wlad tarddiad. 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i New trading scheme cuts tariffs on hundreds of everyday products - GOV.UK (www.gov.uk)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen