Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Cynllun newydd i ddiogelu gweithgynhyrchu yng Nghymru at y dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun gweithredu newydd i helpu i ddiogelu dyfodol tymor hir y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Mae Dyfodol Gweithgynhyrchu i Gymru: Fframwaith Gweithredu yn nodi’r camau sydd angen eu cymryd i ddatblygu sector gweithgynhyrchu cryf ac uchel ei werth, gyda gweithlu crefftus a hyblyg sy’n gallu darparu’r cynnyrch, gwasanaethau a thechnolegau sydd eu hangen ar economi’r dyfodol yng Nghymru.

Mae’r cynllun yn ystyried y newid yn yr hinsawdd a’r angen i ddatgarboneiddio ac addasu i newidiadau technolegol, gan gynnwys awtomeiddio, digideiddio ac amgylchedd mwy cysylltiedig, oll yn bynciau pwysig.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen