Mae’r cyfnod pontio yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Ar 1 Ionawr 2021, bydd newidiadau i gyfraith eiddo deallusol y DU er mwyn sicrhau pontio llyfn o systemau eiddo deallusol (IP) yr UE.

Mae gwybodaeth allweddol ar gael nawr ar gyfer cwsmeriaid a defnyddwyr IP ynghylch sut bydd y system IP a’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn gweithredu ar ôl y cyfnod pontio.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen