Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gronfa Cadernid Economaidd

Mae'r broses ymgeisio ar gyfer busnesau sy'n gymwys i gael cymorth ariannol drwy’r Gronfa Cadernid Economaidd bellach ar agor.

Mae manylion llawn y meini prawf cymhwysedd ar gyfer busnesau ac elusennau i'w galluogi i ymgeisio i'w gweld ar y dudalen Cymorth Ariannol a Grantiau.

Cwblhewch y gwiriwr cymhwystedd cymorth fusnes COVID-19 i wneud yn siŵr eich bod yn gymwys i wneud cais. Ar ôl ei gwblhau cewch ddolen i'r cais ar-lein.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel