Mae tymor y Nadolig yn cael effaith fawr ar fwyafrif busnesau a gweithwyr y Deyrnas Unedig. Dyma amser pan fydd mwy o alw am gynnyrch a gwasanaethau a nwyddau i’w gwerthu mewn rhai busnesau. Mae eraill yn wynebu cyfnod tawel neu’n cau efallai dros y gwyliau.

Eleni, mae Dydd Nadolig, 25 Rhagfyr 2020, ar ddydd Gwener a Gŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr 2020, ar ddydd Sadwrn, daw 'amnewid yn ystod yr wythnos yn wyliau banc, fel arfer y dydd Llun canlynol felly bydd Gŵyl San Steffan yn cael ei gynnal ddydd Llun 28 Rhagfyr 2020.

Bydd llawer o weithwyr yn gofyn am amser i ffwrdd a mae’n bosib y bydd gweithwyr sy’n gweithio dros y Nadolig yn wynebu patrymau gweithio gwahanol, newid yn natur eu baich gwaith neu’n cael trafferth mynd a dod i'r gwaith.

Dylai polisi gwyliau blynyddol sefydliad roi arweiniad ar sut i fynd ati i drefnu amser i ffwrdd. Ond, efallai y gallai cyflogwyr ystyried bod ychydig yn fwy hyblyg wrth ganiatáu i weithwyr gael gwyliau yn ystod y cyfnod hwn. Dylai gweithwyr gofio nad yw hyn yn bosib bob tro gan y gallai fod yn un o gyfnodau prysuraf y flwyddyn i'r sefydliad. Y peth pwysig ydy i bawb geisio dod i gytundeb a chynllunio mor gynnar â phosib ond gan fod yn deg a chyson â phawb ar y staff.

I gael rhagor o wybodaeth am Wyliau Banc a gwyliau blynyddol, ewch i wefan ACAS.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen