Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Hyb Covid-19 y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae’r Rhwydwaith yn defnyddio arbenigedd treiddgar sector i greu cysylltiadau pwerus ar draws sectorau, ardaloedd a setiau sgiliau i sbarduno newid drwy arloesi ac mae wedi sefydlu hyb Covid-19 sy’n cynnwys gwybodaeth am:

  • gyllid
  • digwyddiadau ar-lein
  • mentrau ac adnoddau
  • cyfeirio busnesau
  • canllawiau (gan gynnwys rheoleiddio)
  • manylion cynnyrch ar gyfer cyfarpar fel peiriannau anadlu, cyfarpar diogelu personol a phecynnau profi

Ewch i hyb Covid-19 y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth am ragor o wybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel