Hyb cyngor newydd i helpu pobl anabl i ddeall eu hawliau yn y gwaith

Mae hyb cyngor newydd wedi’i lansio i helpu pobl anabl i ddeall eu hawliau cyflogaeth yn y gwaith.

Bydd yr hyb ar-lein, sef partneriaeth rhwng DBEIS ac Acas, yn rhoi cyngor clir i bobl anabl a chyflogwyr ar hawliau cyflogaeth – o wahaniaethu yn y gweithle i addasiadau rhesymol.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Acas.

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen