Mae'r Rhaglen Clwstwr Allforio yn un o gyfres o fentrau cymorth newydd sy'n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Gynllun Gweithredu Allforio Cymru, sy'n anelu at greu sector allforio cryf, bywiog a chynaliadwy i helpu i gryfhau'r economi, diogelu swyddi a chyfleoedd newydd i bobl yng Nghymru.

Ei nod yw sbarduno twf allforion Cymru yn y tymor hwy, gan gynyddu'r cyfraniad y mae allforion yn ei wneud i economi Cymru, gan gynnwys drwy ehangu sylfaen allforio Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i Llyw.Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen