Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Rhaglen Sbarduno Entrepreneuriaid

Os ydych chi’n fusnes twf uchel sy’n gobeithio ehangu, gallai rhaglen sbarduno NatWest eich helpu. Efallai eich bod am adeiladu eich tîm, mentro i farchnadoedd newydd neu chwilio am fuddsoddiad pellach.

Gallai’r rhaglen eich helpu i gael yr wybodaeth a’r sgiliau i ragori mewn meysydd busnes amrywiol, gan gynnwys:

  • Mynediad at farchnadoedd newydd
  • Denu doniau ac adeiladu tîm effeithiol
  • Mynediad at gyllid twf
  • Datblygu arweinyddiaeth
  • Datblygu seilwaith y gellid ei ehangu

Mae’r rhaglenni sbarduno presennol ar agor i bob perchennog busnes. Nid oes yn rhaid i chi fod yn gwsmer NatWest.

Am ragor o wybodaeth, ewch i 
https://www.natwest.com/business/business-services/entrepreneur-accelerator.html 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen