Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer Hunanasesiadau Treth Incwm

O fis Ebrill 2023, bydd rhaid i Hunanasesiadau Treth Incwm landlordiaid a busnesau anghorfforedig sydd ag incwm busnes neu eiddo o fwy £10,000 y flwyddyn gael eu cyflwyno ar-lein.

Dysgwch am gynlluniau CThEM i’w gwneud yn haws i gwsmeriaid gyflwyno eu manylion treth yn gywir a rheoli eu materion treth yn fwy effeithlon.

Mae CThEM yn cynnal gweminar fyw sy’n rhoi trosolwg o Troi Treth yn Ddigidol, a bydd yn rhoi’r sefyllfa ddiweddaraf gydag Hunanasesiadau Treth Incwm ac yn helpu’ch busnes i baratoi i gymryd rhan yng nghynllun peilot Troi Treth yn Ddigidol. Gallwch ofyn cwestiynau trwy ddefnyddio’r blwch testun ar y sgrin.

Dewiswch ddyddiad ac amser yma.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel