Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y diweddaraf ar y Gronfa Cadernid Economaidd i BBaCh

Yn sgil y niferoedd enfawr o geisiadau a dderbyniwyd ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd i BBaCh, rydym yn cysylltu â busnesau i’w hysbysu bod eu ceisiadau yn cael sylw cyn gynted â phosibl.

Os nad ydych chi wedi derbyn neges eto, gallwn eich sicrhau y byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Hoffem ddiolch i chi hefyd am eich amynedd yn ystod yr amser anodd hwn.

Os hoffech unrhyw gymorth ychwanegol, ewch i wefan Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel