Amdanom Ni

CCTV Cameras

Partneriaeth o sefydliadau ac asiantaethau yw Troseddau Busnes Cymru sy’n cydweithio i helpu busnesau Cymru amddiffyn eu hunain rhag troseddau drwy gyflwyno'r wybodaeth a'r offer y maen nhw eu hangen i amddiffyn eu hunain rhag troseddau ac i leihau effeithiau troseddau.

Cafodd Troseddau Busnes Cymru ei sefydlu i gyfarfod ag ymrwymiad yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru i sefydlu Uned Troseddau Busnes.

Bydd Troseddau Busnes Cymru’n darparu’r arweinyddiaeth gyffredinol yn y maes hwn ac yn sicrhau y bydd Heddluoedd Cymru yn hollol ymwybodol o'r problemau troseddau busnes perthnasol y mae busnesau sy'n gweithredu yng Nghymru’n eu hwynebu.

Partneriaid Troseddau Busnes Cymru

  • Llywodraeth Cymru
  • Pedwar Heddlu Cymru
  • Y Swyddfa Gartref
  • Ffederasiwn Busnesau Bychan
  • Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Cyngor Casnewydd
  • Cymdeithas Swyddogion Diogelwch Cymunedol Cymru
  • Undeb Amaethwyr Cymru
  • Y Swyddfa Eiddo Deallusol
  • Cymru yn erbyn Troseddau Busnes
  • Fforwm Twyll Cymru