Canllawiau

Computer download

Gall ein canllawiau eich helpu i ddeall y gwahanol fygythiadau i'ch busnes a sut gallwch chi'ch diogelu eich hun.


Information document

Canllaw Sgamiau Busnes (PDF - 2MB)

Dyma rifyn cyntaf o Sgamiau Busnes, gyda'r nod o amlinellu troseddau allweddol a all effeithio ar ddefnyddwyr a busnesau. Mae wedi'i gynllunio i fod yn ganllaw hawdd i fynd ato i gael gwybodaeth a chyngor ar yr hyn i chwilio amdano ac, yn hol pwysig, ble i droi am gyngor ac adrodd.


Bring your own Device

Bring your own device

Intellectual Property Theft
Malware & Ransomware
Phishing & Pharming
Denial of Service Attack
Cloud Computing
Top Tips for Avoiding Business Fraud & Scams
Spotting the weakest links in your business
WebMail
Security Settings
Passwords
Social Media
Mobile Devices
Web Browsers