Welsh Government

Cadw eich cofnod yn gyfoes 

Mae'n bwysig diweddaru eich cofnod yn y Cyfeiriadur er mwyn adlewyrchu unrhyw newidiadau sy'n digwydd o fewn y busnes. Gallwch wneud hyn drwy gwblhau'r camau canlynol:

 1. Mewngofnodi yn eich cyfrif 'Fy Musnes Cymru’.
 2. Clicio ar y tab Cyfeiriadur.
 3. O'r tab Cyfeiriadur, gallwch ychwanegu:
  • Golygu manylion eich busnes, clicio'r botwm 'diweddaru manylion eich busnes'
  • Ychwanegu lleoliad newydd, clicio'r botwm 'ychwanegu lleoliad newydd
  • Newid lleoliad cofnod, clicio ‘golygu’, ‘dad-gyhoeddi’ neu ‘dileu', yn ôl beth rydych eisiau
  • I newid yr wybodaeth am y sector, cliciwch 'golygu' a symud i gam 2 (rhagor o wybodaeth) lle byddwch yn gallu ychwanegu neu newid yr wybodaeth am eich sector
 4. Cofiwch glicio 'cadw' ar ôl gwneud unrhyw newidiadau i'ch cofnod yn y Cyfeiriadur.

Rheolau archifo'r Cyfeiriadur Busnes

Er mwyn sicrhau bod Cyfeiriadur Busnesau Cymru yn cael ei gadw'n gyfoes, rydym wedi cyflwyno'r rheol ganlynol ar gyfer archifo:

 • bydd cofnod yn y Cyfeiriadur Busnes yn cael ei archifo os nad yw perchennog y cofnod wedi mewngofnodi i’w gyfrif 'Fy Musnes Cymru' am gyfnod o 16 mis 
 • ar ôl i gofnod gael ei archifo, bydd raid i berchennog y cofnod fewngofnodi yn ei gyfrif 'Fy Musnes Cymru' ac ailgyhoeddi'r cofnod drwy glicio 'cyhoeddi' wrth ymyl y cofnod o'r busnes

Hysbysiadau archifo

Byddwn yn anfon hysbysiadau i berchennog y cofnod fel hyn:

 • ar ôl 9 mis o anweithgarwc
 • ar ôl 15 mis o anweithgarwch

Bydd eich cyfrif wedyn yn cael ei analluogi ar ôl 16 mis o anweithgarwch.