Welsh Government

Chwilio'r Cyfeiriadur

Chwilio'r Cyfeiriadur Bydd ein cyfeiriadur busnes yn eich galluogi i chwilio gan ddefnyddio cyfuniad o allweddeiriau, sector, is-sector, adran, rhanbarth neu god post. Neu, gallwch ddefnyddio tudalen y map a hidlo'r canlyniadau yn ôl sector, is-sector ac adran.

Chwilio'r cyfeiriadur busnes

I chwilio, dewiswch un neu ragor o hidlwyr

Canlyniadau presennol:
2228

A & R Contract Cleaning Specialists

A & R Contract Cleaning Specialists provide commercial cleaning services through out South Wales. We cover offices, schools, doctors surgeries, sports centers. We also provide full wash room services along with our newest service pest control

Sector(s): Amrywiol

* RawCast Media

RawCast Media, specialists in producing content across all media platforms for a wide variety of clients.

We produce television and radio programme content for broadcast networks around the world and we utilise the same skill set to produce immersive content for our none broadcast...

Sector(s): Diwydiannau Creadigol, Twristiaeth
Siarad Cymraeg

*Angelton Agency

Mae Angelton Agency yn gwmni Marchnata Digidol wedi'i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sydd yn ganolbwyntio'n bennaf ar Search Engine Optimisation (SEO). Rydym yn 100% yn ymroddedig i helpu ein cleientiaid i ennill mwy o refeniw o'r rhyngrwyd.

Rydym yn wir yn gredinwyr mewn marchnata...

Sector(s): TGCh

*Minibus Ltd

Specialists in the leasing and sales of minibuses, cars, vans and all types of commercial vehicles at big discounts.
www.minibus.ltd.uk

Sector(s): Amrywiol

*Structured Internet Limited

Structured Internet provides businesses with the tools to create and promote their online presence via its suite of advanced seocart website content management products.
www.structured.co.uk

Sector(s): TGCh

*Website Reviews

Mae Adolygiadau Gwefan yn wefan adolygu busnes am ddim sy'n cynnig cyfle i ddefnyddwyr gyhoeddi profiadau yno. Rydym yn ymdrin â phob sector o Addysg i gwmnïau bach, canolig a mawr ym mhob sector. Wedi'i leoli yn Llandudno, Gogledd Cymru a gyda swyddfa fechan yn Llundain, rydym yn bwriadu ehangu...

Sector(s): TGCh

1 Dragon Spark Productions Ltd.

We are a creative film production company specialising in 4K video production.

Our passionate and diverse creative team produce high-end marketing videos, corporate videos, short and feature length films, digital content, motion graphics and multi-platform advertising campaigns. We own...

Sector(s): Diwydiannau Creadigol

The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan - South Wales

Weight loss coach specialising in transformation videos of each slimmer's journey from start to finish.

I focus on 4 main areas - preparation, weight loss, stabilisation and long-term maintenance

Sector(s): Adwerthu

2 Wish Upon A Star

We support parents who are bereaved after the death of their child. We provide counsellors. We have bereavement rooms in A+E Departments in Wales. We also provide memory boxes to A+E Departments in Wales.

Sector(s): Gofal iechyd a therapi cyflenwol

3 Valleys Manufacturing Limited

We supply unskilled labour. We are a 'learn to work' programme. We teach them how to have a job placements in light assembly and small manufacturing businesses. It's a 6 month programme with assessments and tests. They are then certificated and equipped to work.

Sector(s): Addysg a Hyfforddiant