Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We proudly offer the full range of architectural services from early feasibility design, detailed design, planning submissions / applications, tender, building regulation and construction drawings / information, construction team co-ordination and on site monitoring of our construction projects.
Our work ranges from residential homes to commercial and retail projects, where we apply and innovative and practical design solutions, resulting with projects completed to their maximum potential and with ultimate client satisfaction.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Tasos Asprou
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Studio 2, The Coach House
Stanwell Road
Penarth
CF64 3EU
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920710100
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Pensaernïol